Algemene voorwaarden

CURSUSGELD


Per jaar zijn er 40 lesweken. De kosten zijn 15,00 € per groepsles van anderhalf uur.

De lessen worden gefactureerd per 10 lesweken. Op verzoek ook per half jaar.

Per kwartaal (4 termijnen)  4 x € 150,-  
Per half jaar (2 termijnen)  2 x  € 300,-  
        

BETALING LESGELD

Je kunt het cursusgeld contant betalen in de les, of overmaken naar:

Girorekening: NL52INGB0008452731
t.n.v. Musique Monde te  Eindhoven. 

 

OPZEGGINGEN:
Voor opzeggingen geldt:

 • De les kun je opzeggen tot uiterlijk 2 maanden voor
  de volgende betalingstermijn.
 • Als je niet tijdig opzegt voor de lessen, dien je
  de daarop volgende termijn tevens te betalen.
 • Als je stopt binnen een betalingstermijn met de lessen,
  wordt er geen restitutie verleend over de niet gevolgde lessen.


VOOR ALLE CURSUSSEN GELDT HET VOLGENDE:

 • Gemiste lessen kun je gedurende het cursusjaar inhalen
  bij een van de andere lesgroepen.
 • Aan het einde van het cursusjaar vervallen de niet ingehaalde lessen.
 • Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk. 
 • Laat het even weten als je niet komt op de les!
 • Voor SMS of voicemail berichten: 040-2513033 of 06-20907069.
 • Mocht je me niet kunnen bereiken, bel dan een van je mede-cursisten.
 • Bel of mail mij, als ik een extra trommel mee moet nemen naar de les.


INSTRUMENTEN:
Neem indien mogelijk je eigen trommel mee.
Het is voor je spe(e)lplezier belangrijk dat je je trommel 
goed onderhoudt en dat het vel goed gespannen staat.
Ik kan je hierover uitgebreid informeren. 
Voor onderhoud/reparatie aan je instrument
kun je contact opnemen met mij, 040-2513033.
Als je (nog) geen trommel hebt, kun je een trommel huren
of kopen bij: dhr. Abou Sarr (040) 252 60 21.